Ara Interessa

Som un servei aprovat per la Universitat de les Illes Balears (FOU núm.278 de 28 de febrer de 2007), que té com a missió recaptar, analitzar i difondre informació sistemàtica i periòdica sobre la situació del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i home, així com proposar actuacions per la millora del mateix a tota la comunitat universitària.  

 

I concurs d’activitats de prevenció de la Violència de gènere desenvolupades a institucions educatives no universitàries al marc de la Càtedra d'estudis de Violència de Gènere, de la UIB fins el 19 de setembre 2016. Per més informació podeu consultar el bloc, <http://actividadescatedraviolenciadegenero.blogspot.com.es/>

 

I Certamen de Curtmetratges contra la Violència de gènere al marc de la Càtedra d'estudis de Violència de Gènere, de la UIB, fins el 19 setembre 2016.  Per més informació podeu consultar el bloc <http://cortoscatedraviolenciadegenero.blogspot.com.es/>

 

XVII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: observant els feminismes, que tindrà lloc des de el 12 fins el 17 de Juliol de 2016.

 

Actualització del Protocol de Prevenció i Actuació enfront a casos d'Assetjament Sexual, Assetjament per Raó de Sexe i Assetjament per motiu de l'Orientació Sexual 

 

 
 

Procediment de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere. Resolució de 25 de novembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.