Ara Interessa

Som un servei aprovat per la Universitat de les Illes Balears (FOU núm.278 de 28 de febrer de 2007), que té com a missió recaptar, analitzar i difondre informació sistemàtica i periòdica sobre la situació del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i home, així com proposar actuacions per la millora del mateix a tota la comunitat universitària.  

 

cartel

 

III Concurs de Fotografia per a la Igualtat entre Dones i Homes 2017

Amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB organitzem un concurs de fotografia digital.

 

 

 

Tallers de gènere als centres de secundària de les Illes Balears 

Tallers  educatius per combatre els estereotips de gènere als centres de secundària de les Illes Balears.  

 

Protocol de Prevenció i Actuació enfront a casos d'Assetjament Sexual, Assetjament per Raó de Sexe i Assetjament per motiu de l'Orientació Sexual 

 

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes 

 

Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuales i per erradicar la LGTBI fòbia.

 

Procediment de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere. Resolució de 25 de novembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.