Ara Interessa

Som un servei aprovat per la Universitat de les Illes Balears (FOU núm.278 de 28 de febrer de 2007), que té com a missió recaptar, analitzar i difondre informació sistemàtica i periòdica sobre la situació del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i home, així com proposar actuacions per la millora del mateix a tota la comunitat universitària.

 

Informe d'avaluació del I Pla d'igualtat de la Universitat de les Illes Balears

Aprovat per la Comissió Paritària dia 14/02/2018, pel que s'inicia un període d'elaboració del segon pla d'igualtat.


Talleres

Tallers de gènere als centres de secundària de les Illes Balears 

Tallers educatius per combatre els estereotips de gènere als centres de secundària de les Illes Balears.

Conveni de col·laboració entre la UIB, mitjançant OIO amb IBDona

Dia 5 de Juliol de 2017 es va signar, fomentant així la col·laboració ambdues institucions i complint amb un dels objectius del nostre Pla d'igualtat, promoguin la cultura d'igualtat i la lluita contra la violència de gènere.

 

Manifest de la X Trobada d'Unitats d'Igualtat de les Universitats Espanyoles

 

Documents relacionats