Ara Interessa

Som un servei aprovat per la Universitat de les Illes Balears (FOU núm.278 de 28 de febrer de 2007), que té com a missió recaptar, analitzar i difondre informació sistemàtica i periòdica sobre la situació del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i home, així com proposar actuacions per la millora del mateix a tota la comunitat universitària.  

Tallers de gènere als centres de secundària de les Illes Balears

Tallers  educatius per combatre els estereotips de gènere als centres de secundària de les Illes Balears.  

 

Jornada 'Jo també puc fer-ho' (Nines i Ciència)

Jornada destinada a les alumnes de secundària i batxillerat, per combatre els estereotips de gènere relacionats amb l’elecció de la carrera universitària, de la má de dones científiques i enginyeres.

 

Lliurament de premis del III Concurs de Tuits contra la violència de gènere.

 

El dia 23 de novembre la  Delegació de Govern a les Illes Balears ens va atorgar un premi en reconeixement a la nostra tasca social i informativa per eliminar la violència contra les dones i la nostra contribució a la pluralitat, diversitat i la igualtat d'oportunitats en l'àmbit acadèmic.

 

Protocol de Prevenció i Actuació enfront a casos d'Assetjament Sexual, Assetjament per Raó de Sexe i Assetjament per motiu de l'Orientació Sexual 

 

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes 

 

Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuales i per erradicar la LGTBI fòbia.

 

Procediment de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere. Resolució de 25 de novembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.