Ara Interessa

Som un servei aprovat per la Universitat de les Illes Balears (FOU núm.278 de 28 de febrer de 2007), que té com a missió recaptar, analitzar i difondre informació sistemàtica i periòdica sobre la situació del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com proposar actuacions per la millora del mateix a tota la comunitat universitària.

 

cientifiqAnàlisi de gènere sobre l’estat de la recerca a la Universitat de les Illes Balears

Presentem aquest informe, complint així amb un dels objectius del I Pla d'igualtat, que es centra en la avaluació  de la igualtat de gènere en la recerca i la docència. 

 

Minifest del 8 de març de la CRUE

A més de la elaboració d'aquest manifest, la Crue Universitats Espanyoles s'ha sumat a una iniciativa de l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya per promoure la igualtat de gènere en tot tipus d'esdeveniments i debats públics. Mitjançant la signatura d'un Protocol d'Intencions, les institucions involucrades es comprometen a augmentar la participació de dones en conferències, seminaris o activitats de comunicació.  Es tracta d'una iniciativa oberta a la qual s'aniran sumant més institucions. 

 

Informe d'avaluació del I Pla d'igualtat de la Universitat de les Illes Balears 

Aprovat per la Comissió Paritària dia 14/02/2018, pel que s'inicia un període d'elaboració del segon pla d'igualtat.


Talleres

Tallers de gènere als centres de secundària de les Illes Balears 

Tallers educatius per combatre els estereotips de gènere als centres de secundària de les Illes Balears.

impA causa de l'alta demanda d'aquests tallers les noves inscripcions seran per al proper curs escolar.

 

Documents relacionats