Diagnòstics de Situació

Des de la creació de l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes al l'any 2004, hem anat fent informes anuals diagnòstics de la situació de la igualtat entre dones i homes a la nostra universitat amb la culminació de l'Informe Diagnòstic de situació per a l'elaboració del primer Pla d'Igualtat de la Universitat de les Illes Balears, que trobareu en aquest apartat, a més dels anteriors Informes de situació.

Informes Anteriors