Membres de la Comissió Paritària

Aprovada pel Consell de Direcció, seguint la normativa vigent, el 2 de juliol del 2013 i presidida per Dr. Antoni Aguiló, Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, consta dels següents membres: 

 • Dr. Antoni Aguiló (President)
  • Vicerector del Campus, Cooperació i Universitat saludable
 • Dra. Maria Antònia Fornés(PDI)
  • Vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries 
 • Dra. Esperança Bosch Fiol (PDI)
  • Professora titular de la universitat de l’àrea de coneixement de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia 
 • Sra. Margalida Torrens Sastre (PAS)
  • Cap de serveis de Recursos Humans
 • Sra. Ruth Mª Escribano Dengra (PAS)
  • Coordinadora de l'Oficina de Cooperació Desenvolupament i Solidaritat 
 • Dra. Margalida Capellà Roig (PDI)
  • Professora contractada doctora de l’àrea de coneixement del Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del departament de Dret Públic 
 • Dra. Isabel María Aguiló (PDI)
  • Professora titular de la universitat de l’àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
 • Sra. Mª Rosa De Ozollo García (PAS)
  • Professora associada de l’àrea de coneixement de Filologia Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
 • Sr. Miguel Romero Cádiz
  • Alumne de la universitat i membre de la Comissió Permanent del Consell d’Estudiants.