Informe Sombra 2008-2013 de la CEDAW

Ja podeu consultar l'informe sombra 2008-2013 sobre la aplicació en Espanya de la Convenció per l'eliminació de tota forma de discriminació contra les dones (CEDAW). 

Un diagnòstic sobre la situació de la igualtat de gènere al nostre país als darrers anys

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 16/09/2014

Data de publicació: Thu Oct 30 10:18:00 CET 2014