Ubicació i contacte

 

Edifici Guillem Cifre de Colonya, Bloc C, Hall

Cra. de Valldemossa, km 7.5, 
07122 Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971259510
Correu electrònic: <oficina.igualtat@uib.es>

Horari d'atenció al públic: Dilluns, Dimarts i Dijous de 9:30 a 14:30h i 

Dimecres de 15:00 a 20:00h 

Som aqui

OIO