III Jornada Jo també Puc fer-ho

Contenido en el idioma por defecto

Aquesta activitat consisteix en una jornada destinada a l’alumnat de secundària, per combatre els estereotips de gènere relacionats amb l’elecció de la carrera universitària, desequilibris entre l’alumnat en l’elecció dels estudis superiors que fa que alguns estudis estiguin masculinitzats i altres feminitats. Aquells graus universitaris més masculinitzats, en què les dones representen menys del 30 per cent de l’alumnat, són, entre d’altres, Enginyeria Informàtica, Física i Matemàtiques, així, pel curs 2017-2018, i respecte a l’alumnat de nou ingrés, el percentatge  de dones a Enginyeria Informàtica era de només un 6,04%. D’altra banda, entre els estudis més feminitzats trobam Educació Infantil i Infermeria, amb un percentatge d’alumnes dones del 96,4% i  83,4% respectivament.

Tenint en compte aquestes dades, que, a més, es mostren estables al llarg del temps, l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, el Consell Social i el Programa d'Orientació i Transició Universitària, organitzam la jornada Jo també Puc Fer-ho.

Aquesta jornada està inspirada en el projecte Girl’s Day (Dia de les Nines) i el  Jungs Tag (’El dia dels nois’, en alemany) que van néixer el 2001 i el 2005 a Alemanya. Actualment, el Girl’s Day se celebra a Luxemburg, Àustria, Suïssa, Espanya, Polònia i Kosovo. A Espanya, s’ha realitzat a Saragossa, Gijón, Lleida, Madrid entre altres.

Descripció

Aquestes jornades consisteixen en dos tipus de xerrades, una per part de dones, relacionades amb els estudis científics i tecnològics, dirigides alumant femení de secundària, i l’altra, per part d’homes relacionats amb estudis que tenen a veure amb les cures i l’educació, dirigit al grup de nins. D’aquesta manera la relació entre ponents i assistents en més directa.

Les dones i homes ponents ens parlaran entre altres temes, sobre el treball que realitzen habitualment, per què es varen interessar per realitzar els seus estudis o si  han tingut dificultats per ser homes i dones als seus respectius camps de coneixement.  

Objectius

L’alumnat assistent tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà dones i homes que ocupen llocs en el món acadèmic i professional com a models de referència alternatius als que habitualment es visualitzen i, en última instància, permetrà promoure la paritat de sexes en els respectius àmbits professionals. A més, es contribuirà al paper que la Universitat té com a transmissora de valors com la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere.

La jornada Jo també puc fer-ho, pretén trencar amb la influència dels estereotips de gènere de cara a l'elecció de les carreres universitàries.

A qui s’adreça?

A nins i nines de secundària i batxillerat interessades de les Illes Balears (també podran participar els instituts interessats a les seus d'Eivissa i Menorca per videoconferència).

Lloc i data

La jornada tindrà lloc el dia 30 de novembre de 2018, de 10h fins a les 12h,  en l’ed. Jovellanos  al campus universitari, i per videoconferència a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

 

Per participar emplenar el formulari: http://seras.uib.cat/formularis/jo_tambe/