VII Jornada Jo també puc fer-ho 11F

Jo també

Aquesta activitat consisteix en una jornada destinada a les alumnes de secundària per fomentar les vocacions relacionades amb els estudis de ciències i enginyeria i l’elecció de la carrera universitària dins aquests camps. Aquest tipus d'iniciatives estan promogudes per una taxa de matriculació molt baixa de les dones cap a aquells camps de coneixement relacionats amb les ciències experimentals i sobretot amb les enginyeries, que provoquen que a la universitat hi hagi desequilibris de gènere en l'elecció dels estudis superiors.

Per això, l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes i l'Oficina per al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat , organitzam les jornades Jo també Puc Fer-ho, emmarcades en la celebració de l’11F, Dia Internacional de la Nina i la Dona en la Ciència.

La celebració d’aquest dia està impulsada per Nacions Unides, que estableix que amb la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones i les nenes es contribuirà decisivament no sols al desenvolupament econòmic del món, sinó també al progrés respecte de tots els objectius i metes de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Les joves assistents a aquestes jornades tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà dones, que ocupen llocs de feina dins el món acadèmic i professional on normalment estan infrarepresentades. Això, farà possible que les alumnes puguin tenir models de referència en els camps de la ciència i la tecnologia, per promoure la paritat de sexes en aquests àmbits professionals. A més, es contribuirà al paper que la Universitat té com a transmissora de valors com la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere.

Aquestes jornades estan inspirades en el projecte Girl’s Day (Dia de les Nines), que va néixer el 2001 a Alemanya, i es van estendre per Europa i Espanya. I, segueixen el full de ruta de Nacions Unides per l’11F i l’agenda pels Objectius del Desenvolupament Sostenible.

Descripció

Aquestes jornades consisteixen en xerrades per part de dones científiques i tecnòlogues per a nines que cursen secundària. Les dones ponents ens parlaran entre altres temes, sobre el treball que realitzen habitualment i perquè es varen interessar a estudiar aquests estudis dins aquests camps de coneixement. D'aquesta manera la relació entre dones i nines és més directa i més íntima.

Objectius

Fomentar les vocacions orientades als estudis de ciències i tecnologia on les dones són minoria, (anomenats STEM i PICS en anglès), trencant estereotips i mites de gènere al voltant  d’aquest tipus de professions i estudis.

A qui s’adreça?

A nines de secundària interessades de les Illes Balears (també podran participar els instituts interessats a les seus d'Eivissa i Menorca per videoconferència).

Ponents

  • Maria Antònia Jiménez Cortés, doctora en Física i  professora a la UIB, també ha treballat a l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA). La seva principal línia de recerca és l'estudi dels processos físics presents a la capa baixa de l'atmosfera com les acumulacions d'aire fred a les valls durant la nit, les boires, els vents de pendent o l'embat (brisa marina). A més, és vicedegana de la Facultat de Ciències.
  • Antònia Tugores, matemàtica de formació, ha estat tota la vida professional vinculada al desenvolupament de software. Primer a una empresa de videojocs, després a una empresa especialitzada en computació distribuïda i finalment, des de 2010, a l'IFISC, centre d'investigació mixte entre la UIB i el CSIC. A l'IFISC va començar treballant a un projecte de computació distribuïda a nivell europeu i posteriorment es va interessar per la ciència de dades. Actualment, és tècnica en mobilitat humana i sistemes complexos. A més, és membre de l'equip organitzador de les Django Grils.
  • Cristina Suemay Manresa Yee, doctora en Informàtica, és membre del grup d'investigació Unitat de gràfics, Visió i Intel·ligència Artificial. La seva tasca d'investigació cobreix diversos tòpics, com ara Interacció Persona-Ordinador, Visió per Computador i Ajudes tècniques per usuaris amb necessitats especials. A més, és la subdirectora de l'Escola Politècnica Superior de la UIB.
  • Bárbara Estudillo Gil, arquitecta tècnica i professora associada al departament de Física de la UIB, compatibilitza aquesta activitat amb l’activitat professional, realitzant direcció d’execució material d’obres, coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, peritatges, etc. Ha sigut 1r premi d’arquitectura “Ciutat de Palma” 2012, per l’execució d’un Centre de dia a Palma. 1r Premi d'arquitectura de Mallorca 2007-2010 per edifici públic. Finalista als premis Arquia 2012.

Pel grup de nins s'ha programat una activitat alternativa amb ponents homes d'estudis feminitzats:

  • Marc Salas Colom, graduat en d'Educació Infantil i Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement. Ha realitzat diverses substitucions a centres educatius. Mestre d'Educació Infantil del col·legi Balmes (Palma).
  • Mateu Fiol Martinez, estudiant de 4t curs del Grau d'Educació Infantil.
  • José Antonio Rodríguez Varela, graduat en Infermeria i màster en Neurociència i Dolor. En l'àmbit assistencial ha treballat en unitats extrahospitalàries, geriatria i sala d'operacions. Actualment és infermer gestor de casos i professor associat del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. La seva línia d'investigació és la Neurociència
  • Saúl Naranjo Mourinho, estudiant de 2n curs del Grau d'Infermeria.

Data i Lloc

Dia 10 de febrer de 2023, a les 10 a les 12 hores.

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari (Palma), i per videoconferència a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Inscripcions

Si esteu interessats a participar emplenau aquest formulari d'inscripció.

Més informació

  • Durada:  120 minuts
  • Llengua vehicular: català o castellà segon el ponent de cada presentació

Activitat gratuïta