Tallers educatius per combatre els estereotips de gènere

Des de l'OIO  amb el suport del Consell Social volem impartir uns tallers educatius per combatre els estereotips de gènere als centres de secundària de les Illes Balears.
 
Els tallers estan dividits en dos tipus: un en què, d’una manera més general, es parli dels estereotips i prejudicis de gènere, destinat a l’alumnat de primer cicle; i un altre més centrat en orientació professional sense estereotips de gènere, per a l’alumnat de segon cicle. El motiu de la distinció entre els tallers és millorar l’efectivitat dels continguts d’aquests. D’una banda, s’oferiran continguts més generals sobre estereotips de gènere a l’alumnat de primer cicle, ateses, entre d’altres coses, la seva edat i permeabilitat a aquests aspectes; i d’altra banda, uns tallers més especialitzats en orientació laboral i els estereotips de gènere que es repeteixen en aquest àmbit, destinat de manera prioritària a l’alumnat de segon cicle de secundària, atesa la seva proximitat temporal al moment d’haver d’escollir la branca de coneixement a la qual destinaran els seus futurs estudis.
 
En el desenvolupament de les activitats es promourà el diàleg, la feina en equip i la participació, i es farà servir per a això, entre d’altres, diferents eines que acostin i facin més atractius els conceptes teòrics i pràctics per a l’alumnat participant. Per exemple, l’ús de noves tecnologies, murals o dibuixos, activitats en grup, etc.
 

Descripció

En realitzaran aquests tallers als centres educatius de secundària que mostrin el seu interès en les activitats proposades per l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat de les Illes Balears. Aquests tallers els impartiran persones expertes en gènere.
 

Objectius

Mostrar a l’alumnat de secundària participant la reproducció dels estereotips de gènere a l’hora de desenvolupar determinats llocs de treball o accedir-hi, així com donar visibilitat a l’existència conscient o inconscient d’aquests estereotips en els usos quotidians, i comprovar la permeabilitat de l’alumnat als estereotips.

A qui s’adreça?

A l’alumnat d'ESO

Lloc 

Centres d’educació secundària de les Illes Balears

Inscripció

Per a la inscripció emplenar aquest formulari:  http://seras.uib.cat/formularis/genere o contactar amb oficinaigualtat@uib.cat