Tallers educatius per combatre els estereotips de gènere

Tallers educatius per combatre els estereotips de gènere i els mites de l’amor romàntic

Des de l'OIO  amb el suport del Consell Social de la UIB i amb el suport institucional i econòmic de la Conselleria d’Educació i Formació Professional volem impartir uns tallers educatius per combatre els estereotips de gènere als centres de secundària de les Illes Balears.

 Els tallers estan dividits en dos tipus: un en què, d’una manera més general, es parli dels estereotips i prejudicis de gènere, destinat a l’alumnat de primer cicle; i un altre centrat centrat en visibilitzar i combatre els estereotips i els mites al voltant dels mites de l’amor romàntic, per a l’alumnat de segon cicle. El motiu de la distinció entre els tallers és millorar l’efectivitat dels continguts d’aquests. D’una banda, s’oferiran continguts més generals sobre estereotips de gènere a l’alumnat de primer cicle, ateses, entre d’altres coses, la seva edat i permeabilitat a aquests aspectes; i d’altra banda, uns tallers més especialitzats en les relacions afectives entre ells i elles i els estereotips de gènere que es repeteixen en aquest àmbit, destinat de manera prioritària a l’alumnat de segon cicle de secundària, atesa la seva edat i les seves pròpies inquietuds detectades en cursos passats.   A més, des de l’OIO, en aquest marc, s’ofereix un tercer servei que consta d’assessorament i participació en estratègies coeducatives per el centre, és a dir, treball conjunt amb comissions d’igualtat, diagnòstics i propostes de material i/o activitats.   En el desenvolupament de les activitats es promourà el diàleg, la feina en equip i la participació, i es farà servir per a això, entre d’altres, diferents eines que acostin i facin més atractius els conceptes teòrics i pràctics per a l’alumnat participant. Per exemple, l’ús de noves tecnologies, murals o dibuixos, activitats en grup, etc.  

Descripció En realitzaran aquests tallers als centres educatius de secundària que mostrin el seu interès en les activitats proposades per l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat de les Illes Balears. Aquests tallers els impartiran persones expertes en gènere.  

Objectius Mostrar a l’alumnat de secundària participant la reproducció dels estereotips de gènere, així com donar visibilitat a l’existència conscient o inconscient d’aquests estereotips en els usos quotidians, les relacions afectives i comprovar la permeabilitat de l’alumnat als estereotips.   Assegurar la perspectiva de gènere en les dinàmiques del centres educatius de secundària de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

A qui s’adreça? A l’alumnat d'ESO i FP Bàsica

Lloc  Centres d’educació secundària de les Illes Balears

Inscripció

Memòria d'activitats del curs 2021-22