II Jornades 'Jo també puc fer-ho' (nines i ciència)

Contenido en el idioma por defecto

Aquesta activitat consisteix en una jornada destinada a les alumnes de secundària i batxillerat, per combatre els estereotips de gènere relacionats amb l’elecció de la carrera universitària, desequilibris entre l’alumnat en l’elecció dels estudis superiors que es donen a la nostra universitat, tal com indica el Diagnòstic de situació per a l’elaboració del primer pla d’igualtat a la Universitat de les Illes Balears. Segons les dades del curs acadèmic 2011-12, les carreres universitàries més masculinitzades, en què les dones representen menys del 30 per cent de l’alumnat, són, entre d’altres, Enginyeria Informàtica, Física i Matemàtiques, totes relacionades amb les ciències i l’enginyeria. Tenint en compte aquestes dades, que, a més, es mostren estables al llarg del temps, l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, el Consell Social i el Programa d'Orientació i Transició Universitària, organitzam les jornades Jo també Puc Fer-ho.

Les joves assistents a aquestes jornades tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà dones que ocupen llocs de treball al món acadèmic i professional on normalment estan infrarepresentades. Això farà possible que les alumnes puguin tenir models de referència en els camp de la ciència i la tecnologia, per promoure la paritat de sexes en aquests àmbits professionals. A més, es contribuirà al paper que la Universitat té com a transmissora de valors com la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere.

Aquestes jornades estan inspirades en el projecte Girl’s Day (Dia de les Nines), que va néixer el 2001 a Alemanya. Actualment, el Girl’s Day se celebra a Luxemburg, Àustria, Suïssa, Espanya, Polònia i Kosovo. A Espanya, s’ha realitzat a Saragossa, Gijón, Lleida i Madrid.

Descripció

Aquestes jornades consisteixen en xerrades per part de dones científiques i tecnòlogues per a nines que cursen secundària i batxillerat, d’aquesta manera la relació entre dones i nines és més directa i més íntima. 

Objectius

Mostrar al grup de nines algunes dones que exerceixen la seva professió en àmbits tradicionalment relacionats amb la ciència i la tecnologia, i donar a les nines models de referència alternatius per promoure la igualtat d’oportunitats.

A qui s’adreça?

A nines de secundària i batxillerat interessades de les Illes Balears (també podran participar els instituts interessats a les seus d'Eivissa i Menorca per videoconferència).

Lloc i data

El dia 1 de desembre de 2017 de 10.30 a 13.30 hores, a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari, i per videoconferència a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Ponents 
  • Dra. Pilar Roca Salom, catedràtica del departament Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de l'àrea de coneixement Bioquímica i Biologia Molecular.
  • Dra. Lorenza Carrasco Martorell, professora (TU) del departament Ciències Matemàtiques i Informàtica i l'àrea de coneixement Enginyeria Telemàtica, i directora de l'Escola politècnica superior de la UIB. 
  • Dra. Antònia Obrador de Hevia, professora associada del departament Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular.  A més d'investigadora responsable del "Grup Teràpies Avançades i Biomarcadors en Oncologia Clínica" de l'Àrea Oncohematologia del Hospital Son Espases. 
  • Dra. Roberta Zambrini, Científica Titular del CSIC, investigadora en física cuántica. Professora del Màster Universitari de Física de Sistemes Complexos del IFISC (Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos). Membre del Grup de Física Interdisciplinària (GFI).
  • Dra. Ana Payo Payo, Investigadora postdoctoral en IMEDEA, Dra. en Gestió i Conservació de la Biodiversitat (UB). Divulgadora amb Big Van Ciència. Tripulant de l'expedició Antàrtica Homeward Bound 2018. I Llicenciada en Oceanografia i Ciències Àmbientals.
Realització 

El dia 1 de desembre es va realitzar la jornada 'Jo també puc fer-ho', a la que varen assistir unes 250 nines instituts de Palma, Inca, Consell a Mallorca i també 26 d'Eivissa, que varen escoltar de primera mà dones que ocupen llocs de treball en l’àmbit acadèmic i professional en els camps de la ciència i la tecnologia.

 

Galeria fotografica