V Jornada Jo també puc fer-ho

Contenido en el idioma por defecto

Aquesta activitat consisteix en una jornada destinada a l’alumnat de secundària, per combatre els estereotips de gènere relacionats amb l’elecció de la carrera universitària, desequilibris entre l’alumnat en l’elecció dels estudis superiors que fa que alguns estudis estiguin masculinitzats i altres feminitats. Aquells graus universitaris més masculinitzats, en què les dones representen menys del 30 per cent de l’alumnat, són, entre d’altres, Enginyeria Informàtica, Física i Matemàtiques, així, per exemple pel curs 2017-2018, i, el percentatge  de dones a Enginyeria Informàtica era de només un 6,12%. D’altra banda, entre els estudis més feminitzats trobam Educació Infantil i Infermeria, amb un percentatge d’alumnes d’homes del 2,03% i  18,5% respectivament.

Tenint en compte aquestes dades, que, a més, es mostren estables al llarg del temps, l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, el Consell Social i el Programa d'Orientació i Transició Universitària, organitzam la jornada Jo també Puc Fer-ho.

Aquesta jornada està inspirada en el projecte Girl’s Day (Dia de les Nines) i el  Jungs Tag (’El dia dels nois’, en alemany) que van néixer el 2001 i el 2005 a Alemanya. Actualment, el Girl’s Day se celebra a Luxemburg, Àustria, Suïssa, Espanya, Polònia i Kosovo. A Espanya, s’ha realitzat a Saragossa, Gijón, Lleida, Madrid entre altres.
 
Descripció
Aquestes jornades consisteixen en una xerrada, amb la participació de dones, relacionades amb els estudis científics i tecnològics, i d’homes relacionats amb estudis que tenen a veure amb les cures i l’educació, dirigit a alumnat de secundària. 
 
Les dones i homes ponents ens parlaran entre altres temes, sobre el treball que realitzen habitualment, per què es varen interessar per realitzar els seus estudis o si  han tingut dificultats per ser homes i dones als seus respectius camps de coneixement.  
 
Objectius
L’alumnat assistent tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà dones i homes que ocupen llocs en el món acadèmic i professional com a models de referència alternatius als que habitualment es visualitzen i, en última instància, permetrà promoure la paritat de sexes en els respectius àmbits professionals. A més, es contribuirà al paper que la Universitat té com a transmissora de valors com la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere.
 
La jornada Jo també puc fer-ho, pretén trencar amb la influència dels estereotips de gènere de cara a l'elecció de les carreres universitàries.
 
A qui s’adreça?
A nins i nines de secundària interessades de les Illes Balears.
 
Ponents 
  • Dra Alicina Sintes, Profesora(TU) del departament de Física, i l'àrea de coneixement de Física Teórica.
  • Dra. Lorenza Carrasco Martorell, professora (TU) del departament Ciències Matemàtiques i Informàtica i l'àrea de coneixement Enginyeria Telemàtica, i Directora de l'Escola politècnica superior de la UIB.
  • Carlos Martorell Campins, infermer i professor associat del Departament de Infermeria i Fisioteràpia.
  • Pau Tomàs Ramis, cap d'estudis i mestre d'educació infantil del CEIP Joan Veny i Clar (Campos)
     
Lloc i data
La jornada tindrà lloc el dia 3 de desembre de 2020, de 10h fins a les 12h,  en aquesta ocasió a causa de la COVID-19 es realitzarà per videoconferència.