VIII Jornada Jo també puc fer-ho 11F

Contenido en el idioma por defecto

Segons les dades de matrícula de la UIB, només 9% de l'alumnat del grau d'enginyeria informàtica i 10% del grau d'enginyeria electrònica industrial i automàtica són dones. Són només dos exemples d'estudis tècnics i científics que requereixen un impuls per fomentar entre les nines i les adolescents la seva vocació en aquests camps. La taxa de matriculació de dones en diversos estudis relacionats amb les ciències experimentals i, sobretot, en les enginyeries, és molt baixa, la qual cosa provoca que a la universitat hi hagi desequilibris de gènere en l'elecció dels estudis superiors i una infrarepresentació de les dones en molts d'àmbits de la realitat social. 

Per això, l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes i l'Oficina per al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat, organitzam conjuntament la jornada Jo també puc fer-ho 2024, emmarcada en la commemoració de l’11F, Dia Internacional de la Nina i la Dona en la Ciència.

Nacions Unides impulsa la commemoració d'aquesta data i considera que avançar, en aquest sentit, cap a la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones i les nines contribuirà decisivament no només al desenvolupament econòmic del món, sinó també al progrés respecte de tots els objectius i metes de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

L'alumnat assistent a aquesta jornada tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà dones, que ocupen llocs de feina dins el món acadèmic i professional on normalment estan infrarepresentades. Això, farà possible que les alumnes puguin tenir models de referència en els camps de la ciència i la tecnologia, per promoure la paritat de sexes en aquests àmbits professionals. A més, es contribuirà al paper que la Universitat té com a transmissora de valors com la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Aquestes jornades estan inspirades en el projecte Girl’s Day (Dia de les Nines), que va néixer el 2001 a Alemanya, i es van estendre per Europa. I, segueixen el full de ruta de Nacions Unides per l’11F i l’agenda pels Objectius del Desenvolupament Sostenible.

Descripció

Aquesta jornada consisteixen en xerrades per part de dones científiques i tecnòlogues per a alumnat que cursa secundària. Les dones ponents ens parlaran entre altres temes, sobre el treball que fan habitualment i perquè es varen interessar a estudiar aquests estudis dins aquests camps de coneixement. D'aquesta manera la relació entre dones i nines és més directa i més íntima.

Objectius

Fomentar les vocacions orientades als estudis de ciències i tecnologia on les dones són minoria (anomenats STEM i PICS en anglès), trencant estereotips i mites de gènere al voltant d’aquest tipus de professions i estudis.

A qui s’adreça?

A alumnat de secundària de les Illes Balears. Es podrà participar de forma presencial al campus de la UIB o bé per videoconferència.

Ponents

  • Cristina Suemay Manresa Yee, doctora en Informàtica, és membre del grup d'investigació Unitat de gràfics, Visió i Intel·ligència Artificial. La seva tasca d'investigació cobreix diversos tòpics, com ara Interacció Persona-Ordinador, Visió per Computador i Ajudes tècniques per usuaris amb necessitats especials. A més, és la subdirectora de l'Escola Politècnica Superior de la UIB.
  • Ainhoa Roldán Terrores, graduada en Bioquímica, és Màster en Biotecnologia Aplicada en l'àmbit sanitari. Actualment, fa el seu doctorat a través de la tasca investigadora en microbiologia aplicada a l'àmbit farmacèutic. 

Data i lloc

Divendres 9 de febrer de 2024, de les 10 a les 12 hores.

Sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari (Palma). Els instituts que ho desitgin i que ho sol·licitin, podran accedir per videoconferència.

Inscripcions

A través d'aquest formulari.

Més informació

  • Durada:  120 minuts
  • Llengua vehicular: català o castellà, segons la ponent de cada presentació.

Activitat gratuïta