Jornada de sensibilització sobre la violència sexual

Contenido en el idioma por defecto

cartell 25NAmb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, l'Institut Balear de la Dona, juntament amb la Universitat de les Illes Balears, hem organitzat la Jornada de Sensibilització sobre la Violència Sexual.

L'objectiu de la jornada és fomentar la sensibilització i la formació amb relació a la violència sexual a través de la informació, la reflexió i el debat sobre algunes de les seves manifestacions, com són la pornografia, el tràfic de persones, l'assetjament sexual, etc. Així mateix, s'explicarà la nova legislació per fer front a la violència sexual.

Amb aquesta jornada, la Universitat de les Illes Balears impulsa la prevenció i actuació enfront de la violència masclista, com queda reflectit en el III Pla d'igualtat. A més de continuar treballant en l'atenció i la prevenció de l'assetjament sexual per raó de sexe i per orientació sexual, el protocol d'aquest document inclou obrir el focus a altres violències masclistes.

Programa Curt
Contingut

Sessió del matí

 9.45 hores. Inauguració de la jornada per part de l'organització i de personalitats:

  • Sr. Marcos Nadal Roberts, vicerector de Planificació Estratègica i Internacionalització i Cooperació.
  • Sra. Maria Duran Febrer, directora de l’Institut Balear de la Dona.
  • Sra. Esperança Bosch Fiol, directora de l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.

10.15 - 11.45 hores. Conferència inaugural (videoconferència): «Pornografía: pedagogía de la violencia sexual contra las mujeres», a càrrec de Mónica Alario Gavilán, doctora internacional en Estudis Interdisciplinaris de Gènere; llicenciada en Filosofia i màster en Estudis Interdisciplinaris de Gènere. La seva tesi doctoral, dirigida per la Dra. Ana de Miguel, es titula «La reproducció de la violència sexual en les societats formalment igualitàries: una anàlisi filosòfica de la cultura de la violació actual a través dels discursos i l'imaginari de la pornografia». Ha rebut el Premi de la Delegació del Govern contra la violència de gènere a tesis doctorals sobre violència contra la dona de l'any 2020. Presentació: Salud Mantero, tècnica en igualtat de gènere de l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.

11.45 - 12 hores. Pausa i cafè

12 - 13.30 hores. Conferència: «El tràfic de dones i nenes per a la seva explotació sexual en la prostitució i la pornografia», a càrrec de Valentina Milano, doctora en Dret per la Universitat de les Illes Balears, llicenciada en Dret per la Universitat de Pavia (Itàlia). En un primer moment, la seva activitat professional s'ha desenvolupat com a jurista especialista en dret internacional i drets humans a l'ONU, on ha treballat més de deu anys sobre temes de tràfic d'éssers humans, discriminació racial i de gènere, i accés a la justícia. En aquest context, ha fet treballs de recerca i missions d'indagació en el terreny (Àfrica, Àsia, Amèrica llatina) i ha participat en conferències intergovernamentals i en seminaris d'experts. Els últims anys, ha estat la responsable de coordinar el mandat de la relatora especial de l'ONU sobre el tràfic de persones.

Presentació: Esperança Bosch Fiol, directora de l'Oficina per la Igualtat entre Dones i Homes de la UIB.

Sessió de l'horabaixa

 16 - 17.45 hores. Taula rodona: «La violència sexual, conseqüències i nova llei». 

Presentació: Salud Mantero, tècnica en igualtat de gènere de l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.

 Participants:  

  • Sra. Francisca Mas Busquets, advocada i membre del Lobby de Dones.
  • Sra. Nina Parrón Mate, col·laboradora en estudis de gènere. Fou la directora insular d'Igualtat del Consell de Mallorca.
  • Sra. Joanna Blahopoulou, professora associada del Departament de Psicologia i fundadora de la consultora xIGUAL.      
  • Sra. Silvana Natalia Rodríguez, assessora jurídica del Centre Assessor de la Dona del Consell Insular de Menorca.                    

17.45 - 18.45 hores. Conferència de clausura: «La pornografia com a factor principal de la naturalització de la violència sexual en l'adolescència i la joventut», a càrrec de Lluís Ballester Brage, doctor en Sociologia i en Filosofia, i diplomat en Treball Social. Ha fet feina com a educador i treballador social a l'Ajuntament de Palma, a Càritas i al Consell de Mallorca. De 1988 a 1996 fou el responsable del Departament de Planificació i Estudis de l'àrea de Benestar Social i Sanitat de Consell de Mallorca. Des del 1997 és professor de Mètodes d'Investigació a la Facultat d'Educació de la UIB. Línies de recerca: competència i prevenció familiar, sociologia de la joventut, necessitats, prostitució, mètodes d'investigació.

Presentació: Esperança Bosch Fiol, directora de l'Oficina per la Igualtat entre Dones i Homes de la UIB.

18.45 - 19 hores. Cloenda a càrrec de la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez. Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Data

La jornada serà el dia 30 de novembre de 2022.

Lloc

Sala d'actes de Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, 07013 Palma

Destinataris

L'activitat està oberta a tota la comunitat universitària, especialment als alumnes i a tothom que estigui interessat en el tema, encara que no pertanyi a la comunitat universitària.

Activitat de franc

 

Ibd

ministericonselleria