Iniciativa DóndeEstánEllas

Contenido en el idioma por defecto
L'Oficina del Parlament Europeu a Espanya va llançar la iniciativa #DóndeEstánEllas?, amb l'objectiu de visibilitzar la presència de dones expertes en l'espai públic com a ponents en debats i conferències. Una iniciativa que va d'acord amb els objectius del II Pla d'igualtat 2019-2021 de la nostra universitat.
 
Les institucions que participem en aquesta iniciativa, ens comprometem a visibilitzar a les dones expertes en les seues conferències, jornades i debats, intentant tindre panells paritaris.
Així mateix, les institucions ens comprometen a realitzar un recompte per a calcular el percentatge de dones expertes que han participat en els debats organitzats i poder analitzar, a nivell intern, les dificultats que hagen pogut sorgir per a trobar expertes de determinats sectors amb la finalitat de tractar de millorar les xifres cada any.
 
És per això, que a totes aquelles persones, serveis o departaments, que organitzen esdeveniments com a conferències, debats, seminaris i taules redones, us demanem que tingueu en compte l'aplicació de les directrius del manifest.
 
Per al recompte de les dones i dones amb discapacitat, s'adjunte un model, que una vegada emplenat podeu enviar a tecnica.igualdad@uib.cat o oficina.igualdad@uib.cat
 

 

Documentos relacionados