Llistat de dones expertes en gènere i feminisme

Des de l'OIO volem presentar un llistat de dones i professores de la UIB expertes en gènere i feminisme o que en les seves disciplines específiques apliquin la perspectiva de gènere, amb l'objectiu de visibilitzar el treball que realitzen. 
Aquest llistat sorgeix en el marc d'un Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, mitjançant l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes i l'Institut Balear de la Dona, amb qui compartim aquest llistat. 
 
Destacar que no és un llistat tancat i esperem poder anar ampliant-ho. Així, Si ets una dona o professora de la UIB amb competències i coneixements en gènere i feminisme i vols formar part d'aquest llistat, posa't en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: oficina.igualtat@uib.es
 

Biologia

La seva línia de recerca està centrada en la influència que tenen diferents factors biòtics i abiòtics en l'estat sanitari de les abelles. La seva tesi, es va centrar en l'estudi de dos factors importants per a l'estat sanitari de les colònies d'abelles de la mel: el paràsit Varroa destructor i l'impacte de l'insecticida biològic Bacillus thuringiensis subsp kurstaki (aplicat per al control de la procesionaria del pi). 

Interessos: Dones i ciència.

Departament/Unitat on treballa: Professora ajudant doctora del Departament Biologia i l’àrea de Zoologia

mailmar.leza@uib.es

Coneixement de grans dones a la ciència. 

Àrees de treball: Càncer, causes, prevenció i biologia del tumor. Nutrició i Obesitat. Bases moleculars de l'envelliment. I Innovació docent treballat en càncer de mama i còlon, alguna cosa sobre melanoma i també pulmó.

Departament/Unitat on treballa: Catedràtica d'universitat del departament Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de l'àrea de coneixement Bioquímica i Biologia Molecular.

Academica numeraria de la Real Academia de Medicina de les Illes Balears

mailpilar.roca@uib.es

  • Ruth Escribano Dengra 

Biòloga de professió, ecofeminista de convicció i dedicada de forma professional al món de la cooperació internacional al desenvolupament des de 1998, especialitzada en gènere i sostenibilitat ecològica després d'haver realitzat el Magíster de Gènere i Desenvolupament de la Universitat Complutense de Madrid (2003) i d'haver estat cooperant professional a Nicaragua, Paraguai i Hondures.

Departament/Unitat on treballa: Coordinadora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)

Membre del grup de treball de gènere i desenvolupament del Consejo de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación des de l’any 2015.

mailr.escribano@uib.es     

Física

Experta en: Física, experiència de professora als Instituts.

Interessos: Foment de la ciència en dones joves i nines. 

Departament/Unitat on treballa: Professora associada del departament de Física i de l'àrea de coneixement de Física Teòrica. Membre del grup d'investigació de Física atómica molecular i nuclear de la UIB.

Membre del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB).

mailfrancesca.molinos@uib.es