Escoltar

Llistat de dones expertes en gènere i feminisme

Des de l'OIO volem presentar un llistat de dones i professores de la UIB expertes en gènere i feminisme o que en les seves disciplines específiques apliquin la perspectiva de gènere, amb l'objectiu de visibilitzar el treball que realitzen. 
Aquest llistat sorgeix en el marc d'un Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, mitjançant l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes i l'Institut Balear de la Dona, amb qui compartim aquest llistat. 
 
Destacar que no és un llistat tancat i esperem poder anar ampliant-ho. Així, Si ets una dona o professora de la UIB amb competències i coneixements en gènere i feminisme i vols formar part d'aquest llistat, posa't en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: oficina.igualtat@uib.es
 

Dret

Dret Civil, especialment en el Dret de la Persona i Dret de Família des de la perspectiva de gènere.

Deapartament/Unitat on treballa: Professora titular d'universitat del Departament Dret Privat i l'Àrea de coneixement Dret Civil.

mailbeatriz.verdera@uib.es 

Dret Internacional penal i del Dret internacional dels drets humans. Ha publicat articles, capítols de llibre i llibres sobre els crims contra la humanitat, les desaparicions forçades de la guerra civil espanyola i el franquisme, els crims internacionals en el conflicte Israel/Palestina, el turisme sexual infantil, la jurisdicció universal i els drets de les dones, entre altres.

Departament/Unitat on treballa: Professora Contractada Doctora del departament de Dret Públic i l'Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

mailmargalida.capella@uib.es

Especialista en Dret Internacional dels drets humans i tracta de persones. Va ser coordinadora del mandat de la Relatora Especial de l'ONU sobri la tracta. Tesi doctoral i publicacions sobre la tracta de dones i el dret a l'asil. Col·labora amb el GEPIB (Grup d'Estudis sobre la prostitució en les Illes Balears) i amb ONGs que treballen amb víctimes de tracta i migrants, i representa la Facultat de Dret en reunions de l'ONU sobri tracta i migracions.

Departament/Unitat on treballa:  Professora ajundant del Departament de Dret Públicde l'Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals.

mailvalentina.milano@uib.es

Pedagogia

  • Elena Quintana Murci

Joventut  i gènere. Gènere, formació i mercat laboral. Les transicions a la vida adulta en una època de crisi econòmica: Gènere i transicions. Gènere i immigració. Coeducació: l'escola inclusiva. Metodologia qualitativa d'investigació

Deapartament/Unitat on treballa: Professora Associada Dels Departaments de Pedagogia i Educació social.  

Tècnica d'immigració a l'Ajuntament de Palma.

mailelena.quintana@uib.cat

Coeducació i prevenció de la violència de gènere en l'educació, la formació i la intervenció socioeducativa. Aplicació del principi d'igualtat a les organitzacions: diagnòstic de situació i planificació i avaluació de plans.

Deapartament/Unitat on treballa: Professora titular d'universitat del Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de l'Àrea de coneixement Didàctica i Organització Escolar.

mail f.salva@uib.es

  • Lydia Sánchez Prieto

Línies d'investigació sobre violència de gènere a dones grans, la gent gran als mitjans de comunicació i la prevenció i la intervenció en trastorns de la conducta alimentària.

Deapartament/Unitat on treballa: Professora associada del Departament Pedagogia i Didàctiques Específiques i l’Àrea de coneixement Teoria i Història de l'Educació.

Psicòloga general sanitària

 mail.lydia.sanchez@uib.es

  • Marielva de la Trinidad Risquez Buonaffina

Experta en, Inmigració, Exlcusió Socal i Polítiques d'Inclusió. Experiència en investigacions de génere i treballs en Igualtat d'Oportunitats tant a l'àrea privada com a la pública.

Voluntaria del centre penitenciari de Palma, donant un taller de mirada de génere i noves masculinitats als interns i internes que deriven els professionals de treball social i educació social del centre.

Deapartament/Unitat on treballa: Professora associada del Departament Filosofia i Treball Social i l’Àrea de coneixement Treball Social i Serveis Socials.

mailm.risquez@uib.es

Nines, adolescents i dones amb altes capacitats intel·lectuals. Desigualtat quan parlam de talent, intel·ligencia, llocs de comandament i poder, etc. Obstacles que presenten, especialment a les adolescents, en quant a la aparent discrepancia entre intel·ligencia i feminitat.

Deapartament/Unitat on treballa: Professora Titular d'Universitat, Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, Àrea de coneixement Psicologia Evolutiva i de l’Educació.

Vicerectora d'Estudiatns

mailrosabel.rodriguez@uib.es

Perspectiva de gènere i drogodependències. Gènere en programes de prevenció familiar basada en les evidències i intervenció soci-educativa. Prostitució i Trata amb finalitats d'explotació sexual. Violències de gènere i processos d'exclusió social. Delinqüència juvenil femenina i justícia juvenil.

Deapartament/Unitat on treballa: Professora ajudanta doctora del Departament Pedagogia i Didàctiques Específiques.

mailrosario.pozo@uib.es

 Treball Social

Experiència laboral com a treballadora social centrada en el treball amb dones en situació vulnerable, concretament amb prostitució.

Deapartament/Unitat on treballa: Professora Ajudanta del Departament Filosofia i Treball Social.

mail paloma.martin@uib.es