Llistat de dones expertes en gènere i feminisme

Des de l'OIO volem presentar un llistat de dones i professores de la UIB expertes en gènere i feminisme o que en les seves disciplines específiques apliquin la perspectiva de gènere, amb l'objectiu de visibilitzar el treball que realitzen. 
Aquest llistat sorgeix en el marc d'un Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, mitjançant l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes i l'Institut Balear de la Dona, amb qui compartim aquest llistat. 
 
Destacar que no és un llistat tancat i esperem poder anar ampliant-ho. Així, Si ets una dona o professora de la UIB amb competències i coneixements en gènere i feminisme i vols formar part d'aquest llistat, posa't en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: oficina.igualtat@uib.es
 

Matemàtiques i Informàtica

Els seus interessos i activitats de recerca es centren en els sistemes de comunicacions mòbils, amb un èmfasi molt especial en el disseny intercapes (cross-layer design), la gestió de recursos, i les estratègies de planificació (scheduling) aplicades a les xarxes de comunicacions mòbils de quarta generació.

Més Interessos :  Dones a les enginyeries.

Departament/Unitat on treballa: Professora titular d'universitat del departament Ciències Matemàtiques i Informàtica i l'àrea de coneixement Enginyeria Telemàtica.

Directora de l'Escola Politècnica Superior de la UIB.

mailloren.carrasco@uib.es

Disseny de protocols de seguretat, la privacitat a Internet, el desenvolupament d'aplicacions per al comerç electrònic segur, el desenvolupament de noves aplicacions per a dispositius mòbils i les aplicacions de la criptografia en les telecomunicacions.

Departamet/Unitat on treballa: Professora titular d'universitat del Dept.Ciències Matemàtiques i Informàtica

mailmpayeras@uib.es