Participación en redes de Igualdad

GT Igualtat Xarxa Vives

Des de finals de 2013, l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, forma part del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere a la Xarxa Vives. L’objectiu principal és treballar conjuntament en polítiques d’igualtat de gènere i compartir experiències respecte a la aplicació dels plans d’igualtat que ja estan en funcionament a les universitats que formen part d’aquesta xarxa. En aquest grup de treball participen les persones responsables de les àrees d’ igualtat de les seves respectives universitats. 

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 21 universitats de 4 estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. Des de l’any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l’objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d’aquesta regió universitària transfronterera de l’Europa Mediterrània.

2015- III Trobada d'igualtat de gènere de la Xarxa Vives d'Universitats. Assetjament sexual i Assetjament per raó de sexe a les univerditats, organitzat per la Universitat Politècnica de València, els dies 10 i 11 de desembre. 

2016- IV Encuentro de igualdad de género de la Xarxa Vives d'Universitats. La perspectiva de género en la docencia e investigación universitarias, organizada por la universidad Pompeu Fabra los días 6 y 5 de octubre.

 

Trobades Estatals de les Unitats/Oficines d’Igualtat de les Universitats Públiques 

Anualment les Unitats/Oficines d’Igualtat de les universitats públiques ens reunim per tractar, compartir experiències i proposar línies de treball en temes relacionats amb les polítiques d’igualtat a les universitats.

2014- VII Trobada Estatal de les Unitats d’Igualtat de les Universitats públiques que va organitzar la Universitat de València al Centre Cultural la Nau, els dies 5 i 6 de juny, on tema central fou: “Les polítiques d’igualtat en la governança de les universitats: conciliació, recerca i docència”.

2015-  VIII Reunió d'Unitats d'Igualtat d'Universitats Espanyoles, organitzat per la Universitat de Salamanca al l'Edifici Històric els dies 7 i 8 de Maig. El lema aquest any va ser: Per un compromís per la conciliació a la Universitat pública.

2016- IX Encuentro Estatal de las Unidades de Igualdad de las Universidades Públicas, que organizó la Universidad Autónoma de Madrid los días 12 y 13 de Mayo. El objetivo fue tratar, compartir experiencias y proponer líneas de trabajo en temas relacionados con las políticas de igualdad a las universidades.

2017- X Encuentro Estatal de las Unidades de igualdad de las Universidades Públicas, organizado por la Universidad de Córdoba con la colaboración del resto de universidades andaluzas, los días 31 de mayo y 1 de Junio. Una década que refuerza y consolida la importancia de esta reunión anual, con los objetivos de velar y garantizar la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, analizando, reflexionando y elaborando propuestas, desde una mirada conjunta, para erradicar las pervivencias machistas, discriminatorias y desigualitaries que perviven en nuestras instituciones.

Xarxa d'Universitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU)

Formen part de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) que reuneix totes les unitats, oficines, observatoris, comissions, secretariats d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de les universitats espanyoles.
Els objectius d'aquesta nova xarxa responen a la necessitat de treballar de forma conjunta i coordinada per aprofitar els esforços i recursos de les diferents unitats, oficines, observatoris, grups de recerca i persones que treballen la igualtat de gènere a les universitats espanyoles, optimitzar els recursos ja existents i compartir experiències entre les diferents entitats d'igualtat de l'àmbit universitari.