Participació en Xarxes d'igualtat

GT Igualtat Xarxa Vives

Des de finals de 2013, l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, forma part del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere a la Xarxa Vives. L’objectiu principal és treballar conjuntament en polítiques d’igualtat de gènere i compartir experiències respecte a la aplicació dels plans d’igualtat que ja estan en funcionament a les universitats que formen part d’aquesta xarxa. En aquest grup de treball participen les persones responsables de les àrees d’ igualtat de les seves respectives universitats. 

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 21 universitats de 4 estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. Des de l’any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l’objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d’aquesta regió universitària transfronterera de l’Europa Mediterrània.

2016- IV Trobada d'igualtat de gènere de la Xarxa Vives d'Universitats. La perspectiva de gènere en la docència i recerca universitàries, organitzada per la universitat Pompeu Fabra els dies 6 i 5 d'octubre.

2015- III Trobada d'igualtat de gènere de la Xarxa Vives d'Universitats. Assetjament sexual i Assetjament per raó de sexe a les univerditats, organitzat per la Universitat Politècnica de València, els dies 10 i 11 de desembre.  

Trobades Estatals de les Unitats/Oficines d’Igualtat de les Universitats Públiques 

Anualment les Unitats/Oficines d’Igualtat de les universitats públiques ens reunim per tractar, compartir experiències i proposar línies de treball en temes relacionats amb les polítiques d’igualtat a les universitats.

2020-XIII Trobada de la Xarxa d'unitats d'igualtat de gènere per l'excel·lència universitària. Va tenir lloc del dia 15 fins al dia 17 de setembre, de forma virtual (MS teams). En aquesta trobada és varen tractar temes com, la igualtat de gènere en R+D+i, les polítiques d'igualtat en les universitats, i les mesures del Pacte d'estat contra la violència de gènere a l'àmbit universitari.

2019- XII Trobada de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de gènere per a l'excel·lència universitària (RUIGEU). El lideratge de les universitats espanyoles en la promoció del prinicpi d'igualtat d'entre dones i homes. Realirtzada a  la Universitat d'Alacant els dies 4 i 5 d'abril de 2019. L'objectiu va ser analitzar i compartir estratègies de política universitària en matèria d'igualtat entre dones i homes.

2018- XI Trobada d'Unitats d'Igualtat de les Universitats Públiques, realitzada els dies 24 i 25 de maig, organitzat per la Universitat de A Coruña, al seu campus de Ferrol. L'objectiu d'aquestes jornades va estar centrat en les Bones pràctiques dutes a terme per les universitats

2017- X Trobada Estatal de les Unitats d'Igualtat de les Universitats Públiques, organitzada per la Universitat de Córdoba amb la col·laboració de la resta d'universitats andaluses, els dies 31 de maig i 1 de juny. Una dècada que reforça i consolida la importància d'aquesta reunió anual, amb els objectius de vetllar i garantir la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes, analitzant, reflexionant i elaborant propostes, des d'una mirada conjunta, per eradicar les pervivències masclistes, discriminatòries i desigualitaries que perviuen  en les nostres institucions.

2016- IX Trobada Estatal de les Unitats d'Igualtat de les Universitats públiques, que va organitzar la Universitat Autònoma de Madrid els dies 12 i 13 de Maig. L'objectiu va ser tractar, compartir experiències i proposar línies de treball en temes relacionats amb les polítiques d’igualtat a les universitats.

2015-  VIII Reunió d'Unitats d'Igualtat d'Universitats Espanyoles, organitzat per la Universitat de Salamanca al l'Edifici Històric els dies 7 i 8 de Març. Per un compromís per la conciliació a la Universitat pública.aig. El lema aquest any va ser: 

2014- VII Trobada Estatal de les Unitats d’Igualtat de les Universitats públiques que va organitzar la Universitat de València al Centre Cultural la Nau, els dies 5 i 6 de juny, on tema central fou: “Les polítiques d’igualtat en la governança de les universitats: conciliació, recerca i docència”.

Xarxa d'Universitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU)

Fomem part de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) que reuneix totes les unitats, oficines, observatoris, comissions, secretariats d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de les universitats espanyoles.
Els objectius d'aquesta nova xarxa responen a la necessitat de treballar de forma conjunta i coordinada per aprofitar els esforços i recursos de les diferents unitats, oficines, observatoris, grups de recerca i persones que treballen la igualtat de gènere a les universitats espanyoles, optimitzar els recursos ja existents i compartir experiències entre les diferents entitats d'igualtat de l'àmbit universitari.