Memòria d'actividad de l'OIO

En aquest apartat oferim informació sobre la nostra activitat i sobre aquells temes en els quals estem treballant. 

Memòria acadèmica