Escoltar

Mem˛ria d'actividad de l'OIO

En aquest apartat oferim informació sobre la nostra activitat i sobre aquells temes en els quals estem treballant. 

Memòria acadèmica

Temes en els que estem treballant

IV Jornada Jo tambè Puc fer-ho

Aquesta activitat consisteix en una jornada destinada a l’alumnat de secundària, per combatre els estereotips de gènere relacionats amb l’elecció de la carrera universitària, desequilibris entre l’alumnat en l’elecció dels estudis superiors que fa que alguns estudis estiguin masculinitzats i altres feminitats. 
Aquesta activitat la realitzem conjuntament amb, el Consell Social i el Programa d'Orientació i Transició Universitària, organitzam la jornada Jo també Puc Fer-ho.
 
Actualment el període d'inscripció per als instituts es troba obert a través d'un formulari en la nostra pàgina web.
 

 

Revisió del protocol contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i per motiu de l'orientació sexual

Tal com està estipulat en el nostre protocol, des de l'OIO estem realitzant la revisió del mateix per a millorar la seva eficàcia en la resolució de queixes, així com en les estratègies per a donar-lo a conéixer a tota la comunitat universitària.

Per a això, estem col·laborant amb el Vicerectorat d'Estudiants, que ens va demanar la nostra col·laboració, juntament amb el Servei de Prevenció, en la redacció d'un nou protocol contra l'assetjament que continga varis dels supòsits que poden donar-se en el si de la nostra universitat. En ell que s'inclourien tipus d'assetjament com, el sexual, per raó de sexe, per motiu de l'orientació sexual, o per la identitat o expressió de gènere, a més d'uns altres.

Guies per una docència universitària amb perspectiva de gènere

Actualment treballem en la distribució i en donar a conéixer aquestes guies impulsades per la Xarxa Vives d'universitats, al personal docent i investigador, així com també a la població en general.

En 2018 des de la Xarxa Vives, es va procedir a la publicació d'aquestes guies dirigides a PDI amb l'objectiu d'oferir pautes per a revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere.

Conciliació

Sobre aquesta qüestió estem treballant en diverses vies:
 
  1. Passació d'una petita enquesta realitzada al PDI sobre conciliació, Conciliació i promoció professional a la Universitat de les Illes Balears, actualment es troba en fase d'anàlisi de les dades.
  2. D'altra banda després de rebre una consulta sobre qüestions relacionades amb la conciliació per part de l'alumnat, vàrem fer una consulta a la resta d'unitats d'igualtat sobre mesures implantades a altres universitats i estem estudiant la bibliografia disponible sobre aquest tema per millorar la detecció de les necessitats i la proposició de mesures de conciliació per a aquest col·lectiu a la nostra universitat.
  3. Ens queda pendent pel futur, un estudi de la conciliació al col·lectiu PAS.

VI Diagnòstic de situació

Després d'un llarg procés d'anàlisi de les dades proporcionades pels diferents serveis i unitats de la UIB, el VI diagnòstic de situació ja està publicat:

- VI Diagnòstic de Situació de Gènere a la UIB