Escoltar

Mem˛ria d'actividad de l'OIO

En aquest apartat oferim informació sobre la nostra activitat i sobre aquells temes en els quals estem treballant. 

Memòria acadèmica

Que estem fent

VII Diagnòstic de situació de gènere

Des de la la OIO hem començat a treballar en la realització d'un nou dignòstic de situació en aquest cas en el VII.
 
En un primera fase, s'ha procedit a contactar amb tots les unitats i servei per demanar-los les dades referents als indicadors per als tres col·lectius que formen la nostra univeridad.

 

Iniciativa #DóndeEstánEllas

Des de l’Oficina del Parlament Europeu a Espanya ens ha arribat la iniciativa #DóndeEstánEllas, amb l'objectiu de visibilitzar la presència de dones expertes en l'espai públic com a ponents en debats i conferències. 

Les institucions que participem en aquesta iniciativa, ens comprometem a visibilitzar a les dones expertes en les seves conferències, jornades i debats, intentant tindre panells paritaris.
Així mateix, les institucions ens comprometem a realitzar un recompte per a calcular el percentatge de dones expertes que han participat en els debats organitzats i poder analitzar, a nivell intern, les dificultats que hagin pogut sorgir per trobar expertes de determinats sectors amb la finalitat de tractar de millorar les xifres cada any.
 
Estat:
Manifest d’adhesió firmat pel rector
Actualment en fase de recaptació de dades 
 
 

 

Traducció de les Guies per una docència universitària amb perspectiva de gènere

Actualment, a més de donar difusió a les Guies per a una docència univeristaria amb perspectiva de gènere de la Xarxa Vives, per la seva repercussió més enllà de les univerisdades de parla catalana, se'ns ha encarregat la traducció i correcció de la guia de Psicologia al catellà i a l'anglés. 

Estat:
La guia de Psicoloigía en castellà ha estat traduïda per l'OIO i corregida pel Servei Lingüístic.
La guia de Psicologia a l'anglés ha estat traduïda per l'OIO i actualment es troba en fase de correcció pel Servei Lingüístic.
 

En 2018 des de la Xarxa Vives, es va procedir a la publicació d'aquestes guies dirigides a PDI amb l'objectiu d'oferir pautes per a revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere. Des de l'OIO ens varem realitzar la guia pel grau de Psicologia. 

 

Jornada de portes obertes, Port-UIB

Participació en la Jornada de Portes Obertes per l'alumnat de secundària, organitzades per PORT-UIB, mitjançant la presentació oral titulada, Les dones invisibles

El tema principal de la presentació es la invisibilitat de les dones i els biaixos de gènere comesos en la construcció del coneixement científic. A més, amb d'aquesta presentació, és vol donar a conèixer l'oficina per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes als possibles futurs estudiants de secundària. 

 
Data: dues sessions, els dies 13 i 21 de març a les 11,15h.
Lloc: aula A11, ed. Guillem Cifre de Colonya 
 
Important: Per motius del Convid-19 aquestes jornades han quedat ajornades
 

 

XIII Trobada de la Xarxa d'Unitats d'igualtat de Gènere per l'Excel·lència Universitària: RUIGEU 2020

Organitzada per les universitats gallegues
Data i lloc : 2 i 3 d'abril  en el centre de formació de l’EDIUS (abans CEA) de la Universidade de Santiago de Compostel·la.  
 
El programa s'estructura en 3 blocs temàtics:
Bloc 1: Igualtat de gènere en I+D+i (perspectiva de gènere en la investigació; dones, ciència, innovació i transferència)
Bloc 2: Renovació de plans d'igualtat: accions consolidades i nous reptes.
Bloc 3: Desenvolupament de mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere en l'àmbit universitari
 
Imporant: A causa del Convid-19 i les restriccions imposades, aquest esdeveniment ha estat suspès temporalment.

Xerrada «La comunicació en clau feminista»

Per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, hem organitzat aquesta activitat que compta amb la participació de les periodistes Leire Giral i Carme Buades, totes dues, membres de la xarxa Comfem, per una comunicació feminista a les Balears. 
Es tractaran diversos temes, com el paper que fa la comunicació en la reproducció del discurs masclista, la necessitat d'introduir la perspectiva feminista en tots els relats comunicatius, a més de reflexionar sobre què significa ser una periodista feminista avui dia a través de les seves pròpies experiències.
 
Data: 10 de març, de 17 a 19 hores,
Lloc:  a la sala d'actes de l’edifici Sa Riera, a Palma.
 
Estat: Activitat realitzada 
 

Conciliació

Sobre aquesta qüestió estem treballant en diverses vies:
 
  1. Passació d'una petita enquesta realitzada al PDI sobre conciliació, Conciliació i promoció professional a la Universitat de les Illes Balears, actualment es troba en fase d'anàlisi de les dades.
  2. D'altra banda després de rebre una consulta sobre qüestions relacionades amb la conciliació per part de l'alumnat, vàrem fer una consulta a la resta d'unitats d'igualtat sobre mesures implantades a altres universitats i estem estudiant la bibliografia disponible sobre aquest tema per millorar la detecció de les necessitats i la proposició de mesures de conciliació per a aquest col·lectiu a la nostra universitat.
  3. Ens queda pendent pel futur, un estudi de la conciliació al col·lectiu PAS.

Revisió del protocol contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i per motiu de l'orientació sexual

Tal com està estipulat en el nostre protocol, des de l'OIO estem realitzant la revisió del mateix per a millorar la seva eficàcia en la resolució de queixes, així com en les estratègies per a donar-lo a conéixer a tota la comunitat universitària.

Per a això, estem col·laborant amb el Vicerectorat d'Estudiants, que ens va demanar la nostra col·laboració, juntament amb el Servei de Prevenció, en la redacció d'un nou protocol contra l'assetjament que continga varis dels supòsits que poden donar-se en el si de la nostra universitat. En ell que s'inclourien tipus d'assetjament com, el sexual, per raó de sexe, per motiu de l'orientació sexual, o per la identitat o expressió de gènere, a més d'uns altres.