Informes Diagnòstics de Situació

Des de la creació de l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes al l'any 2004, hem anat fent informes periòdics diagnòstics sobre la situació d'igualtat entre dones i homes a la nostra universitat.

Presentem aquest informe, complint així amb un dels objectius del I Pla d'igualtat. L'informe és fruit d’un llarg procés d’elaboració, conté dades dels anys 2015, 2016 i 2017, així com de la col·laboració d'altres serveis/unitats de la univeristat, que ens han facilitat les dades necessàries per a la seva realització i que ofereix una imatge sobre l'estat de la igualtat de gènere en la docència i la recerca.

En ell es presenta un recull de tota la informació que ha analitzat l’equip de treball de l’Oficina en els diferents informes que s’han anat publicant durant els anys anterios respecte la situació d’igualtat de gènere en la que es troba la nostra universitat i, que servirà per la orientar millor les actuacions que es programaran en el I Pla d’Igualtat.