Diagnòstics de Situació

Des de la creació de l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes al l'any 2004, hem anat fent informes periòdics diagnòstics sobre la situació d'igualtat entre dones i homes a la nostra universitat.

Diagnòstic de situació de gènere per a l’elaboració del III Pla d’igualtat de la Universitat de les Illes Balear
Presentam en aquest informe, una recopilació d'informació recollida i analitzada, de tipus quantitatiu, i pels anys 2020 i 2021.

Conciliació, Promoció professional i Percepció de la situació de les dones PDI a la UIB
Informe amb els resultats i conclusions de l’enquesta «Conciliació i promoció professional a la Universitat de les Illes Balears», adreçada a personal docent i investigador (PDI), amb l'objectiu de conèixer una mica més bé la situació de la conciliació i la promoció professional de les dones PDI de la nostra universitat.

VII Diàgnostic de situació de gènere a la Universitat de les Illes Baleras 
Presentam en aquest informe, una recopilació d’informació recollida i analitzada, de tipus quantitatiu de diversos anys, de 2015 fins a 2019, sobre els tres col·lectius que formen la UIB. 

Anàlisi de gènere sobre l’estat de la recerca a la Universitat de les Illes Balears
Presentem aquest informe, complint així amb un dels objectius del I Pla d'igualtat. L'informe és fruit d’un llarg procés d’elaboració, conté dades dels anys 2015, 2016 i 2017, així com de la col·laboració d'altres serveis/unitats de la univeristat, que ens han facilitat les dades necessàries per a la seva realització i que ofereix una imatge sobre l'estat de la igualtat de gènere en la docència i la recerca.

Diagnòstic de situació per a l'elaboració del primer Pla d'Igualtat de la Universitat de les illes Balears 
En ell es presenta un recull de tota la informació que ha analitzat l’equip de treball de l’Oficina en els diferents informes que s’han anat publicant durant els anys anterios respecte la situació d’igualtat de gènere en la que es troba la nostra universitat i, que servirà per la orientar millor les actuacions que es programaran en el I Pla d’Igualtat.

V Informe de Situació 

IV Informe de Situació

III Informe de Situació

II Informe de Situació

I Informe de Situació