Plans d'Igualtat

El Pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures que s'acorden tenint en compte el diagnòstic de situació realitzat, per avançar cap a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears.
Treballar per la igualtat d'oportunitats representa una de les millors estratègies, perquè assegura que totes les intel·ligències siguin aprofitades independentment del gènere de les persones. Fa que desapareguin possibles situacions de discriminació que entorpeixen el correcte desenvolupament de la tasca de tota la comunitat universitària, millora el clima laboral i transmet a tota la societat un clar missatge de compromís amb els principis d'igualtat de tracte i oportunitats. 

III Pla d'Igualtat 2023-2027

Per acord normatiu del dia 14 de juny de 2023 es va aprovar el III Pla d'Igualtat de la UIB 2023 - 2027, publicat en el FOU número 556 del 7 de juliol de 2023.

Pla d'Igualtat de la Universitat de les Illes Balears 2023 - 2027

Infografia del III Pla d'Igualtat 2023 -2027

II Pla d'Igualtat 2019-2021

La posada en marxa del segon Pla d'igualtat donà continuïtat aI I Pla i desenvolupà noves propostes adaptades a la realitat actual de la nostra universitat. D'aquesta manera, es ratifica el compromís de la universitat amb el foment de la igualtat entre dones i homes i la lluita contra qualsevol mena de discriminació. 
 

I Pla d'Igualtat