Protocol de Prevenció i Actuació Enfront a Casos d'Assetjament Sexual, Assetjament Per Raó de Sexe i Assetjament Per Motiu de l'Orientació Sexual