Història

La Universitat de les Illes Balears va aprovar al gener de 2004 la creació de l'Observatori per la Igualtat d’Oportunitats a petició d’un grup de professores vinculades als estudis de gènere, amb la finalitat d'analitzar i difondre la temàtica d’igualtat d’oportunitats al marc universitari, sent pioneres a l’estat espanyol.

El 28 de febrer de 2007 (FOU núm. 278, de 28 de febrer de 2007) l’Observatori, es va convertir en l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitas entre dones i homes, consolidant-se com un servei d’aquesta casa i preparant-se pels canvis esperats a partir de l’aprovació de la reforma de la LOU, que dóna a les Oficines o Unitats d’Igualtat un paper essencial com a garantia de les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes als centres universitaris.  

En un principi, les acciones de l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes es va centrar en dos àmbits englobant a tota la comunitat universitària (alumnat, PDI i PAS), un de gènere (àmbit transversal) i l’altre per persones pertanyents a grups desfavorits socialment i/o en risc d’exclusió social (àmbit específic). Actualment aquest darrer àmbit no forma part de l’Oficina per la Igualtat d'Oportunitats i ens centrem a l’àrea de gènere. 

 

Reconeixements 

  • El 4 de maig de 2007 La Unió General de Treballadors de les Illes Balears (UGT) va concedir la Menció del 1er de Maig a l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la Universitat de les Illes Balears, per la seva labor constant i eficaç a favor de la igualtat i els drets humans.

 Menció

  • El dia 23 de novembre de 2016 la Delegació de Govern a les Illes Balears ens va atorgar un premi, conegut com a premi 'Menina',en reconeixement a la nostra tasca social i informativa per eliminar la violència contra les dones i la nostra contribució a la pluralitat, diversitat i la igualtat d'oportunitats en l'àmbit acadèmic.