Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes

Ara Interessa

Conciliació, Promoció professional i Percepció de la situació de les dones PDI a la UIB

  

Resolució de la direcció de l'Agència Nacional de Qualitat i Acreditació (ANECA) per la qual es fan públics els criteris i principis d'equitat i igualtat d'oportunitats en les avaluacions del professorat universitari i personal investigador.

S'ajusten els criteris en situacions especials per maternitat o paternitat, excedència per la cura de fills/es o familiars dependents, violència de gènere i violència terrorista i baixa per llarga malaltia. Es reconeixen criteris específics per a situacions especials de difícil cumpliment per a persones amb discapacitat.

Text de la resolució

 

Informe: Macroenquesta de violència contra la dona 2019

Aquesta publicació recull els resultats de l'anàlisi de la Macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 realitzada a una mostra de 9.568 dones representativa de la població femenina resident a Espanya de 16 o més any, on es pretén  proporcionar una visió detallada i actual de l'extensió i les formes de la violència contra la dona, així com de diversos aspectes relacionats amb aquesta.
 
 
 
 

 

Talleres

Tallers Educatius per combatre els estereotips de gènere

 Oferim de nou els Tallers Educatius per combatre els estereotips de gènere, dirigit a centres de secundària de les Illes Balears. Per a més informació clica aquí.

 

 

Documents relacionats