Escoltar

Ara Interessa

Som un servei aprovat per la Universitat de les Illes Balears (FOU núm.278 de 28 de febrer de 2007), que té com a missió recaptar, analitzar i difondre informació sistemàtica i periòdica sobre la situació del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com proposar actuacions per la millora del mateix a tota la comunitat universitària.

 

VII Diàgnostic de situació de gènere a la Universitat de les Illes Balears

Presentam una recopilació d’informació recollida i analitzada,  de tipus quantitatiu de diversos anys, de 2015 fins a 2019, sobre els tres col·lectius que formen la UIB, el personal docent i investigador, el personal d'administració i serveis, i l'alumnat, a més d'una petita anàlisi dels òrgans de govern i representació.

Guies per una docència universitària amb perspectiva de gènere

GuiesEn marc de la Xarxa Vives universitats, presentem  aquestes guies, que ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com a mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.
 
 

Taller Educatius per combatre els estereotips de gènere

Talleres

Comencem un nou curs, i oferim de nou els Tallers Educatius per combatre els estereotips de gènere, dirigit a centres de secundària de les Illes Balears. Per a més informació clica aquí.

 

 

Documents relacionats