Ara Interessa

cientificas

 

Informe: Científiques en xifres 2023

 

 

 

XV 4FaseGuies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Ampliació amb 6 nous títols com:

Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Enginyeries Agràries, Enginyeria Naval, Geografia, Museologia i Museografia, i Turisme.