Ara Interessa

Som un servei aprovat per la Universitat de les Illes Balears (FOU núm.278 de 28 de febrer de 2007), que té com a missió recaptar, analitzar i difondre informació sistemàtica i periòdica sobre la situació del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com proposar actuacions per la millora del mateix a tota la comunitat universitària.

Declaració Institucional en el dia Internacional de la Dona 

Els membres del Consell de Direcció i la presidenta del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears fan públic la declaració institucional que fa palès el seu compromís amb la necessitat de continuar treballant per la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes al si de la comunitat universitària.

Primeres jornades universitàries sobre investigació amb perspectiva de gènere a la UIB: situació actual i reptes de futur.

Consisteixen en la posada en comú de trebells i recerques amb perspectiva de gènere, que hagin estat realitzats o s'estiguin duent a terme per membres de tota la comunitat universitària, incloent, alumnat de grau, màster i doctorat, per a visibilitzar i potenciar la importància i rellevància dels estudis de gènere. A més, d'altra banda, es pretén que sigui un espai de reflexió sobre la situació de les dones en l'àmbit de la recerca, posant especial èmfasi en aquelles àrees on les dones tradicionalment han estat infra-representades. 
 
Dies 6 i 7 de Març, a l'edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari 
 

II Pla d'Igualtat 2019-2021

Aprovat pel Consell de Govern, dia 20 de desembre de 2018

Guies per una docència universitària amb perspectiva de gènere

GuiesEn marc de la Xarxa Vives universitats, presentem  aquestes guies, que ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com a mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.
 
 

Taller Educatius per combatre els estereotips de gènere

Talleres

Comencem un nou curs, i oferim de nou els Tallers Educatius per combatre els estereotips de gènere, dirigit a centres de secundària de les Illes Balears. Per a més informació clica aquí.

 

 

Documents relacionats