Plans d'Igualtat

El Pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures que s'acorden tenint en compte el diagnòstic de situació realitzat, per avançar cap a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe en l'àmbit de la Universitat de les Illes Balears.
Treballar per la igualtat d'oportunitats representa una de les millors estratègies, perquè assegura que totes les intel·ligències siguin aprofitades independentment del gènere de les persones. Fa que desapareguin possibles situacions de discriminació que entorpeixen el correcte desenvolupament de la tasca de tota la comunitat universitària, millora el clima laboral i transmet a tota la societat un clar missatge de compromís amb els principis d'igualtat de tracte i oportunitats. 

III Pla d'Igualtat 2023-2027

Per acord normatiu del dia 14 de juny de 2023 es va aprovar el III Pla d'Igualtat de la UIB 2023 - 2027, publicat en el FOU número 556 del 7 de juliol de 2023. Enllaçam a continuació el text definitiu del Pla en una maquetació provisional que serà actualitzada en les pròximes setmanes.  

Pla d'Igualtat de la Universitat de les Illes Balears 2023 - 2027

II Pla d'Igualtat 2019-2021

La posada en marxa d'aquest segon Pla d'igualtat dóna continuïtat aI I Pla i desenvolupa noves propostes adaptades a la realitat actual de la nostra universitat. Ratificant el compromís de la universitat amb el foment de la igualtat entre dones i homes i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació. 
 

I Pla d'Igualtat

 
Des de l'OIO volem mostrar el nostre agraïment al Consell Social pel suport econòmic que ens ha ofert per a la implementació del I Pla d'Igualtat de la nostra universitat.